English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář poskytuje právní služby se zvláštní specializací v oblasti mediálního práva, práva na ochranu osobnosti, dobré pověsti právnické osoby, jakož i nároků vyplývajících z tiskového zákona. Vysoká odbornost v této oblasti je založena na dlouholetých zkušenostech se zastupováním významného vydavatele periodického tisku a internetových médií.

Nabízíme právní pomoc při uplatnění práv z porušení práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby a při sepisu dohod o narovnání. Zastupujeme naše klienty v soudních řízeních o ochranu osobnosti, o ochranu dobré pověsti právnické osoby, o povinnost uveřejnit odpověď či dodatečné sdělení, případně i v souvisejících trestních řízeních. Poskytujeme konzultační a poradenské služby v souvislosti s realizací práva na svobodu projevu a práva na informace. Pomůžeme Vám vyřešit otázky související s kolizí těchto práv s právem na ochranu osobnosti fyzické osoby a dobré pověsti právnické osoby se zahrnutím problematiky týkající se osob veřejného zájmu.

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.