English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář nabízí právní služby v souvislosti s uplatňováním nároků na náhradu škody, včetně právního zastoupení v soudních sporech o náhradu škody, zastoupení poškozených v trestním řízení při uplatnění nároku na náhradu škody, zastoupení při jednáních s pojišťovnami apod. Poskytujeme právní služby při uplatňování nároků při škodě na zdraví, věcné škodě i škodě na životě.

Hlavní oblasti vzniku škod, ve kterých jsou právní služby poskytovány, tvoří:

  • dopravní nehody

  • trestné činy

  • lékařská péče

  • pracovní úrazy a nemoci z povolání

  • škody vzniklé při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

  • škody vzniklé z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení

  • škody způsobené nezletilými, osobami s omezenou způsobilostí k právním úkonům a osobami svěřenými

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.