English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní právní služby v oblasti korporátního práva, které zahrnují zejména:

 • zakládání obchodních společností a družstev, zajištění živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění

 • zvyšování a snižování základního kapitálu

 • přeměny společností

 • převody majetkových účastí (převody obchodních podílů, převody akcií)

 • prodej podniku a jeho části

 • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem

 • právní vztahy mezi společností a společníky a mezi společníky navzájem

 • ochrana minoritních společníků a akcionářů

 • právní vztahy mezi ovládajícími a ovládanými společnostmi, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy

 • zajištění průběhu valných hromad, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady

 • právní audity (due diligence)

 

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.