English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti pracovního práva. V této oblasti nabízíme:

  • přípravu pracovních smluv a dohod o práci konané mimo pracovní poměr

  • přípravu manažerských smluv

  • právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů

  • právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům při ukončování pracovních poměrů a odvolávání z funkce

  • právní zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v soudních řízeních o neplatnost rozvázání pracovního poměru

  • přípravu vnitřních předpisů

  • zastupování klientů při uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání

  • právní poradenství a zastupování v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.