English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva nemovitostí. Tyto právní služby zahrnují zejména:

 • konzultace a poradenství při koupi či prodeji nemovitostí

 • předkupní právní audit

 • příprava smluv či jejich revize, smlouvy o smlouvě budoucí

 • zajištění veškerých úkonů spojených s převodem nemovitostí

 • příprava dokumentace pro financování nemovitostí

 • zajišťovací instrumenty – zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo, advokátní úschova kupní ceny

 • zastupování v řízení před katastrem nemovitostí

 • rozdělení bytových domů na jednotky, zakládání a nastavení správy společenství vlastníků jednotek

 • převody družstevních bytů, jednání s bytovými družstvy

 • nájem a podnájem budov, pozemků, bytů a nebytových prostor

 • správa nemovitostí, smlouvy o dodávkách služeb

 • komplexní právní podpora developerských projektů

 • řešení spoluvlastnických vztahů k nemovitostem

 • zastupování v soudních řízeních týkajících se práv k nemovitostem, realizace zástavního práva, exekuce či výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, vylučovací žaloby

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.