English version
Právní služby

 

Poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva patří k jedné z nejvýznamnějších oblastí činnosti naší advokátní kanceláře. Jsme si vědomi skutečnosti, že řešení rodinných problémů našich klientů je mimořádně důležité a velmi náročné. Snažíme se nabídnout našim klientům maximální možné porozumění a efektivní pomoc při řešení jejich problémů.

Mezi hlavní oblasti poskytování právních služeb týkajících se rodinného práva patří:

 • příprava návrhů předmanželských smluv, konzultace otázek souvisejících s uzavřením manželství

 • zastupování v řízeních o určení či popření otcovství

 • zastupování v řízeních o úpravu poměrů k nezletilým dětem – výlučná, střídavá či společná výchova, stanovení výživného, změny výchovy a vyživovací povinnosti při změně poměrů

 • zastupování v řízeních o úpravu, omezení či zákaz styku rodiče s dítětem, úprava styku prarodiče s dítětem

 • soudní řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti

 • mezinárodní únosy dětí

 • zastupování v soudních řízeních či při sepisu dohod a návrhů týkajících se náhradní rodinné výchovy a pěstounské péče

 • zastupování v řízeních či sepis návrhů na schválení právních úkonů učiněných rodiči za nezletilého, řízení o ustanovení kolizního opatrovníka

 • zastupování ve sporech a při sepisu dohody o výživném mezi manželi a rozvedenými manželi

 • zastupování v rozvodovém řízení – rozvod sporný i tzv. rozvod „dohodou“

 • společné jmění manželů – zúžení či rozšíření rozsahu, sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů, zastupování v soudních řízeních o vypořádání společného jmění manželů

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.