English version
Právní služby

 

Zastupování klientů před soudy je od pradávna základem advokacie. KASHA advokátní kancelář Vám nabízí rozsáhlé zkušenosti s českým právním prostředím a způsoby aplikace práva českými soudy a dalšími orgány v rámci téměř celé České republiky. Ke každému případu přistupujeme individuálně, s maximální snahou dosáhnout pro klienta nejlepšího výsledku.

Základem naší činnosti je soudním sporům předcházet a při poskytování právních služeb eliminovat rizika vzniku sporů. V případě, že již ke sporu dojde, snažíme se věc nejprve vyřešit mimosoudně a minimalizovat tak náklady, které jsou s vedením soudního nebo rozhodčího řízení spojeny.

V případě, že se věc nepodaří vyřešit mimosoudně, nabízíme efektivní řešení sporu prostřednictvím soudního nebo rozhodčího řízení. Základním předpokladem efektivity poskytovaných právních služeb v rámci soudního nebo rozhodčího řízení je podrobná analýza daného případu, volba procesní taktiky a následná důkladná příprava klienta na vedení sporu.

V oblasti sporné agendy nabízíme svým klientům zastupování zejména v těchto oblastech:

  • zastupování klientů před obecnými soudy

  • zastupování klientů před Ústavním soudem

  • zastupování klientů před Evropským soudem pro lidská práva

  • zastupování klientů před správními orgány a ve správním soudnictví

  • zastupování klientů v rozhodčím řízení

  • smírčí a mediační služby

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.