English version
Právní služby

 

KASHA advokátní kancelář má zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti soutěžního práva a v oblasti práv duševního vlastnictví.

V této oblasti zajišťujeme:

  • právní poradenství ke splnění zákonných požadavků při spojování soutěžitelů na trhu

  • právní poradenství při uzavírání dohod mezi soutěžiteli

  • posuzování chování klientů z hlediska jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě

  • zastupování klientů v soudních řízeních vyvolaných jednáním v nekalé soutěži

  • zastoupení při jednáních a řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

  • zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví

  • sepis smluv směřujících k ochraně práv z duševního vlastnictví

  • zastupování v soudních řízeních

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.