English version
Právní služby

 

Správa a vymáhání pohledávek patří mezi významnou oblast činnosti naší advokátní kanceláře. Máme dlouholeté zkušenosti s vedením rozsáhlé soudní agendy ve věci vymáhání pohledávek a zastupováním klientů před všemi soudy v České republice.

Mezi hlavní prostředky vymáhání pohledávek patří:

  • příprava předžalobních upomínek

  • jednání s dlužníky, sepis splátkových kalendářů

  • příprava dohod o uznání dluhu a zajištění notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti či exekutorských zápisů

  • přípravy žalob, návrhů na vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu

  • zastoupení v soudním řízení nalézacím, exekučním i insolvenčním


Zajišťujeme soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím přípravy dohod o uznání závazku se svolením k přímé vykonatelnosti či exekutorských zápisů. Spolupracujeme s notáři i exekutory. Zajistíme Vám veškerou potřebnou dokumentaci k postoupení pohledávky.

Havlíčkova 1043/11

110 00 Praha 1

+420 602 621 119

info@akkasha.cz

 

linked in
g plus
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2012 Linda Kasha. Všechna práva vyhrazena.